รายงาน: ชื่อรถตู้Rivianรั่วไหล

ตัวถอดรหัส VIN ดูเหมือนจะเปิดเผยชื่อของรถตู้ที่วางแผนไว้ของริเวียน

การยื่นเอกสารกับสํานักงานความปลอดภัยการจราจรทางหลวงแห่งชาติดูเหมือนจะระบุว่าพวกเขาจะเรียกว่า 500 Van และ 700 Van นอกจากนี้ปรากฏว่า 500 จะสามารถใช้ได้ทั้งไดรฟ์ซ้ายและขวา

หมายเลขหมายถึงความจุของสินค้า 500 เท่ากับ 500 ลูกบาศก์ฟุต, และอื่นๆ การยื่นเอกสารยังดูเหมือนว่าริเวียนจะเสนอรถตู้สําหรับการปฏิบัติหน้าที่กองเรือ

ระบบขับเคลื่อนที่มีอยู่ดูเหมือนจะรวมถึงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมมอเตอร์เดี่ยวที่เพลาแต่ละอันขับเคลื่อนล้อหน้ามอเตอร์เดี่ยวและ FWD มอเตอร์คู่